Baitbox Stories

 In Film - Gädda

Vi kommer framöver att, förutom våra längre filmer, släppa kortare episoder om ca 5 minuter från vårt vardagsfiske. Det är en serie vi kallar för “Baitbox Stories”. Det är ett resultat av att många av våra följare önskat att vi ska släppa filmer oftare. Men eftersom vi lägger mycket tid på jobb och skola har vi helt enkelt inte tid att släppa längre filmer oftare än några ggr per år. Med “Baitbox stories” kommer det förhoppningsvis bli ändring på detta.
Första filmen ser ni här!

Recommended Posts

Leave a Comment

0